او

تن هایی طعم تنهایی را نمی چشند که تنها با او باشند...

/ 2 نظر / 5 بازدید
آوا

فووووووووق العاده بود ، سپاس [لبخند]حقیقتاً تنها مواقعی از تنهایی می نالم که ایمانم ضعیف شده باشه .