کبیر

السلام علیک یا روح الله

خمینی کبیر بود و ما صغیر...

و باز تکرار قصه ی یتیمی!

/ 1 نظر / 5 بازدید
شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۶۸ ساعت ۲۰/۲۲

ساعت ۲۰/۲۲ بعد ازظهر روز شنبه سیزدهم خرداد ماه ۱۳۶۸ : بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون، روح بلند و ملکوتی پیشوای مسلمانان جهان حضرت امام خمینی (ره) به ملکوت اعلی پیوست ... ما خدایی کوکبی گم کرده ایم آفتابی در شبی گم کرده ایم