آغشته

این دلم آغشته سرّی نگشت

     هرچه بود آهسته بر من می گذشت

تا به کی از من به من ره بسته است

     هر که پُر من شد؛ همه اش هیچ گشت 

...

خودنویس تربت

/ 1 نظر / 2 بازدید
آوا

آپ بنمایین لطفاً [نیشخند]