یکی از بی شمار

علم‌ به‌ آموختن‌ نیست‌. علم‌ فقط‌ نوری‌ است‌ که‌ در دل‌ کسی‌ که‌ خداوند تبارک‌ و تعالی‌ ارادة‌ هدایت‌ او را نموده‌ است‌ واقع‌ میشود.

حدیث عنوان بصری

/ 1 نظر / 5 بازدید
بانوی آرام

کاملاً .. در حقیقت علم ، بینش و یا همان داناییه که تنها از عالم بالا در قلب آدم قرار می گیره و حتی هیچ ربطی به مطالعه و امثالهم هم نداره .