دانا

... إن الله خبیر بما یصنعون !!!

او می داند هر آنچه که به فکر ...

یا به عمل ...

می سازم!!!

آگاه ترین هاست به تمام نادانی هایم...

/ 4 نظر / 3 بازدید
آوا

انشالله که هم در فکر و هم در عمل صادق باشیم و روراست، تا یه زمان در پیشگاه الهی شرمنده نباشیم [لبخند]

محمدرضا

هر چند که نقش بسته ی خاکیم لولاک لما خلقت الافلاکیم هر چند چو قطره بی سر و پاییم ما قطره ی متصل به دریاییم هر آینه در مقابل دریا رودیم روانه تا دل دریا ...