مغـلولة

نتایج اولیه دادگاه دیروز؛

این احکام قطعی بوده و پس از تفهیم لازم الاجرا می باشند:

احکام صادره از طرف قاضی وجدانیان:

متهم ردیف اول : دل معروف به قلب 

متهم در خصوص موارد اتهامی (عشق؛ محبت؛ دوست داشتن و ... ) خاطی شناخته شده و به چندین سال حبس در قفس سینه بهمراه اعمال شاقه محکوم می گردد.

متهم ردیف دوم: عقل مشهور به خرد

متهم در خصوص موارد اتهامی ( روشن بینی؛ کنترل امیال؛ سرکوب دل؛ ... ) تبرئه می گردد و از بند رها، در سر سکنی، و بر دل نظارت می کند!

...

نمی دونم قاضی وجدانیان بر چه اساسی، دل را در قفس تنگ سینه به بند عقل کشید!

حتی گفت: با عقلت، عاشق شو! نه با دل!

یاحق 

تربت

/ 1 نظر / 3 بازدید
آوا

عمرا اگه بتونین صرفاً با عقل پیش برین و احساستون رو نادیده بگیرین [نیشخند]و اصلا چرا اینکارو بکنین ؟ به نظر من اصلا قشنگ نیست ... حکم اعدام برای این قاضی صادر شد [نیشخند]