قفس

در این شهر تا به کسی مهر می ورزی...

سریع اندازه ات می گیرند ...

نکند به گناه عشق، آلوده شده باشی !! (به نظر ایشان)

حتی محبت کردن و دوست داشتن هم سخت شده!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
میزان

اندازه نگهدار که اندازه نکوست هم در خور دشمن است و هم لایق دوست برای خدا باش. خالص باش. بی شمار نباش.

آوا

داستان مریم مجدلیه : عیسی(ع) از گذری رد می شد ، دید مردم زنی را دنبال می کنند، ماجرا را جویا شد ، مردم گفتند او فاحشه است و می خواهیم سنگسارش کنیم ، عیسی (ع) فرمود :من هم موافقم ، اما شرطی دارم ، اولین کسی که اولین سنگ را پرتاب می کند باید خودش کاملا پاک و بی گناه باشد .طولی نکشید که مردم تک به تک صحنه را ترک کردند و هر کس به مسیر خودش بازگشت .در اینجا مریم به عیسی (ع) ایمان آورد و جزو حواریون وفادار ایشان شد .