آزمون

به شوق روی تو ...

امتحان سخت است برای کسی که درس نخوانده...

و شاید من آدم آزمون های سخت تو نیستم!!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
آوا

وای وای وای ، نگید از آزمون .یعنی گاهی احساس می کنم خدا موقع دادن آزمون هاش هیچ جوری ظرفیت ماها رو در نظر نمی گیره ، فقط با تاخت و تاز شروع می کنه آزمون گرفتن[خنثی]هیچ چیزی هم اعم از دعا یا چیزای دیگه باعث نمیشه کوتاه بیاد و کمی آرامش هم در کنارش به آدم بده ، من که خیلی خسته ام ... خیلی [ناراحت]