من و مادر

رفتن شما و ماندن من !!!

میان ماندن و رفتن ما فاصله ی تنهایست!

کمک کنید فاصله را با ماندن کنارتان پر کنم! 

ماندنم در کدامین خرابه آباد است؟

زمانه مرا بُرده است ...

یا نرو ای مادر من ...

یا مرا باخود ببر !! 

/ 2 نظر / 6 بازدید
آوا

خدا ایشالا حفظ کنه ایشون رو برای شما و خانواده [لبخند]

مرتضی

مپندار که تنها عاشوراییان را بدان بلا آزموده اند ولاغیر...صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است