شکوایه

حتی به تو می گویند...

اعتراض هم نکن!

به صدای ناآرام تو از رنجش های دیگران می گویند؛ غُر!!!

بماند...

/ 3 نظر / 7 بازدید
آوا

عادت می کنین بهش .هر چند که سخته [نگران]

آوا

ببخشید که کم سر می زنم ، حال و حوصله نت ندارم [ناراحت]