سودا

در سر سودای توست...

سودای که در سر توست؟

/ 2 نظر / 6 بازدید
حافظ

دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما

آوا

دیگه در این زمینه که در سرِ ما سودای کیست وارد جزئیاتی میشه که نمی شه راجع بهش زیاد صحبت کرد [خنده]