احسن الخالقین

فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ (المومنون 14)

می دانم آنقدر مرا دوست داری که ...

موقع آفریدنم به خودت آفرین گفتی!!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
علی

الله اکبر آيا خدا نيز در تو به شگفتي در نمي نگرد؟ فتبارک الله، تبارک الله تبارک الله احسن الخالقين خجسته باد نام خداوند که نيکوترين آفريدگاران است و نام تو که نيکوترين آفريدگاني