سنجش و دانش

همه ی آزمونها برای سنجش هستند...

بجز آزمون های تو ...

که برای دانش اند!!!

مهمه که بفهمم هیچ نمی دانم!!!

/ 3 نظر / 4 بازدید
بوی کربلای 5

[گل]

آوا

به نظرم بعضی از آزمونهای او صرفاً جهت سنجش هستن ، هر چند در کنارش دانش و آگاهی هم نصیب خواهد شد .