امروز

و امروز کربلا، غزه است...

و همین امروز کربلا، میانمار است...

ای انسانها...

سر از برفِ غفلت، بیرون بیاورید!!!

/ 2 نظر / 3 بازدید
بانوی آرام

قبول دارم ، اما دور از دسترس است ، چه میشه کرد ؟ با راهپیمایی و تظاهرات هم کاری از پیش نمی ره ،واقعا چه میشه کرد ؟[ناراحت]

راحل

نمی خواهم پستتان را سیاسی کنم. اما انقلاب مردم مصر با سیاست های عافیت طلبانه مرسی تفاوتهای اساسی دارد. مرسی از یک سو سفیر می فرستد اسرائیل و نامه آنچنانی به پرز می نویسد. مواضعش هم دربرابر اسد هم که اظهر من الشمس است و قس علی هذا. باز کردن گذرگاه رفح و خواندن سفیرش از اسرائیل، کوچکترین اقدامی بود که مرسی می توانست در برابر مطالبات انقلابی مردمش انجام دهد. از سیاست یکی به نعل و یکی به میخ کوبیدن ِ مرسی (که با مشی و مشق ِ انقلاب ِ مردم مصر نمی خواند)، و یا حتی سناریوی اعتراض ِ اردوغان دربرابر حمله اسرائیل به رفح، آبی برای فلسطین و غزه گرم نمی شود. حالا هنیه هم بیاید ببیند ترکیه و مصر و قطر برایش نان و آب می شود یا ایران و سوریه! در ادامه فرمایش جناب تربت، باید گفت که دولتهای این مردم هم باید بیدار شوند! و البته که بیداری ِ صرف بدون داشتن نقشه راه و رهبری ِ مقتدر بیم ِ انحراف و فرو ریختن دارد.