دیوار

سر بر دیوار محبتت گذاشتم!

افسوس که این دیوار را من به دور خویش کشیدم!

ندانستم محبت تو دیوار ندارد!

/ 4 نظر / 3 بازدید
آوا

احسنت ...متن بسیار فوق العاده ای بود [دست] ندانستم محبت تو دیوار ندارد ......[دست]

آوا

احسنت ...متن بسیار فوق العاده ای بود [دست] ندانستم محبت تو دیوار ندارد ......[دست]

آوا

احسنت ...متن بسیار فوق العاده ای بود [دست] ندانستم محبت تو دیوار ندارد ......[دست]

گم گشته

گم گشته ديار محبت كجا رود نام حبيب هست و نشان حبيب نيست