نوسان

صدای ناملایم و نامیزان نوسانات قلبم را می شنوم!!!

نکند عاشق شده باشم...

آخر می گویند درد بی درمانی است...

/ 2 نظر / 11 بازدید
بانوی آرام

اینطوری عاشق نشین . خواهرانه عرض می کنم ، تا زمانی که اسم کسی رسماً دنباله اسمتون نیومده ، به دلتون اجازه ندین براش بتپه وگرنه خودتون بعداً اذیت می شین [لبخند]

ایکس

ظاهراً این خانم بانوی آرام هیچ وقت عاشق نشده و روابط احساسی اش هم از روی حساب و کتابه. چون تعریف عشق این نیست که اول با طرف ازدواج کنی بعد عاشقش بشی. ممکنه با یه نفر ازدواج کنین ولی عاشقش نشین. ممکنه عاشق کسی بشین ولی باهاش ازدواج نکنین. ممکنه ازدواج کنین ولی بعد از ازدواج عاشقش بشین. و بهترین حالت اینه که عاشق کسی بشین و باهاش ازدواج کنین.