عباس عزیز

تو اون قدر خوبی، اون قدر خوبی که ...

که باید شهید بشی!

مردن در رختخواب اجحاف در حق توست!

به شوق پرواز، در کنار تو، نشسته ایم!

/ 3 نظر / 4 بازدید
آوا

این آقا عباس کیه ؟

عباس

یادستگیر بی دست الها! دستهایم را بگیر و پاهایم را از زمین جدا کن!

بدون رسید

پیرزن طلاهایش را برای کمک به جبهه داد و از اتاق خارج شد جوانی صدا زد: حاج خانم رسید طلاهاتون! پیرزن گفت: من برای دو پسر شهیدم هم رسیدم نگرفتم…