بیع+ت

بیعت کردم بارها ...

بیعت شکستم بارها ...

آیا من بنده ی تو ام؟؟؟

یا گرفتار نفس...

و می دانم که بیعت و بیع هر دو یک ریشه دارند...

/ 0 نظر / 4 بازدید