نغز

ایستاده بودم...

پرسید: آخرین نفر شمایید؟

گفتم: بله!

گفت: دیگه نیستید!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
آوا

یعنی دیگه نشسته بودید ؟ [نیشخند] راستش منظورتون رو متوجه نشدم !!