کودکی

کودکم ...

کودکی درونم هنوز در حال بازیست ... 

هنوز هم ادای بزرگتر ها رو در می آورم!!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
Enya, A Day Without Rain, Wild Child

Ever close your eyes ever stop and listen ever feel alive and you've nothing missing you don't need a reason let the day go on and on Let the rain fall down everywhere around you give into it now let the day surround you you don't need a reason let the rain go on and on ...

My Rainy ChildHood

آوا

کودک درون آدم همیشه با آدم هست ، خوبه که آدم هواشو داشته باشه [قلب]