سرمایه

سرمایه زکف می رود اینک دریاب

          ثانیه به ثانیه، به هر روزم خواب

 آخر چه زمان زخواب بیدار شوم

          بعد از چه گذر گهی، هشیار شوم

گر بعد طلوع صبح باشد؛ افسوس

          از روی تو شرمنده و بطلان محسوس 

خودنویس تربت

/ 2 نظر / 5 بازدید
آوا

فقط می تونم تحسین کنم و بگم عالیه کارتون ، اما از جواب دادن به پستهای شعری معذورم [نگران]شرمنده خلاصه .

قبل تر ها زود به زود به روز میشد اینجا خودنویس تربت، تندنویس باد ...