شهر بی تو

شهر با همه شلوغی هایش ...

با همه چراغ های چشمک زنش ...

با هر چه که دارد ...

وقتی تو نیستی ...

انگار هیچ ندارد!!!

بالله که شهر بی تو مرا حبس می شود... 

/ 1 نظر / 6 بازدید
هیچ ندار!

بی تو نه زندگی خوشم بی‌تو نه مردگی خوشم سر ز غم تو چون کشم بی‌تو به سر نمی‌شود