تکرار

عجیب درگیر مکر روزگار شدم!!!

همه چیز تکراری شده ...

روز ها در پی شب ها ...

شب ها به دنبال روز ها ...

ومن شبیه بوق آزاد؛ یکنواخت!!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
آوا

هااااا.... دچار روزمرگی شدین [متفکر] بد دردیه این روزمرگی و اینجانب هیچ درمانی براش سراغ ندارم [ناراحت]

مولانا

عتاب با دوستان کنند ، با بیگانه عتاب نکنند ، چنان که قالی را چوب زنند تا گرد از او جدا کنند. ( فیه ما فیه )