یکسال دگر

یکسال دگرعمر گرانبار، گران رفت

      بی علت و بی وفقه و بی بار ِگران رفت

تا وقفه ی بازی به هدر داد زمان را

      بی وقفه نبازی تو تمامی امان را

یکبار دگر گوش به ناقوس اجل دار

      این وعده تحویل زسالی به محل دار

باشد ز برای تو همه خوبی و شادی

      روزی که گنه کار نباشی، به مرادی

هر روز بدان وعده تحویل دگر سال

      عید است گر آید بسر آن روز بدین حال

با آرزوی سالی پر از حس حضور خدا

خودنویس تربت

/ 2 نظر / 10 بازدید
بانوی آرام

" با آرزوی سالی پر از حس حضور خدا " ایشالا ، سال خوبی داشته باشین [لبخند]

حافظ

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید