قله های جدید

سلسله جبال جدیدی کشف کردم...

کوه هایی با قله های نوک تیز...

قله های ریا...

/ 2 نظر / 7 بازدید
آوا

به به ، تازه دیدین ؟ خدا شاهده سالهای اول تو اداره فقط با دیدن همین قله ها ، چطور از دین و ایمون زده شده بودم.دیگه عقم می گرفت از هر چه دینداری بود ... بعدها طول کشید تا خودم رو درست کنم [خنثی]

دشمن

اوحي الله تعالي الي موسي يا موسي من کان ظاهره ازين من باطنه فهو عدوي حقا"و من کان ظاهره و باطنه سواء فهو مومن حقا" و من کان باطنه ازين من ظاهره فهو وليي حقا". خداوند تعالي به موسي وحي نمود که يا موسي هر که ظاهرش زيباتر و با زينت تر از باطنش باشد او حقا" دشمن من است و هر که ظاهر و باطنش يکي باشد او حقا" مومن است و هر که باطنش بهتر از ظاهرش باشد پس حقا" او دوست من است .