آوینی

آقا سید مرتضی ...

نه بلبل شدیم، نه شقایق...

خاری شدیم به پای گل...

هم به بال بلبل!

/ 2 نظر / 2 بازدید
آوا

خدا قرین رحمتش کنه این مرد قلم رو .

رهی

اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام خارم ولی به سایه ی گل آرمیده ام