زادروز

امروز، بیست و پنجمین باریستْ

که خورشید،

با من؛

آن را برای زمین می سازد ...

66/5/24-11:40AM

/ 2 نظر / 4 بازدید

و امروز نه روز ِ تولد ِ تو ِ بی تن که تولد تن ِ توست در حضیض این خاک روز ِ هبوط ِ تو ِ بی تن بر زمین ... *** این روز که گِل ِ وجودتان را بسرشتند و به پیمانه زدند و خاک نشین این دیار و محب و ابن تراب ِ ابوتراب کردندتان، بر شما مهنا و مبارک

آوا

ای وای ، تولدتون بود دیروز ؟ ببخشید ، من اصلا دیروز نت سر نزدم ، تولدتون خیلی خیلی مبارک [لبخند] ایشالا سالهای سال در کنار خانواده شاد باشین و خوشحال و خوشبخت و پر از عشق [گل]