سرکار

گفت چه خبر؟

گفتم : خدا رو شکر ...

طبق معمول؛ سر ِکاریم!!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
آوا

خب این خیلی خوبه که سر کار هستین که [نیشخند]خیلی ها بال بال می زنن واسه همین که سر کار باشن .... الان این «سر کار» با اون «سرکاری » که شما فرمودین ایهام داشت [زبان]