پایان

بیا و نقطه ی پایان بر این بطالت باش

          بیا به محضر جانان ما ضمانت باش

کتاب درد من و دفتر ضیافت تو

         بیا و مرهم این درد بی نهایت باش ...

/ 2 نظر / 4 بازدید
حامد

ﻧﮕﺮاﻥ ﻓﺮﺩاﻳﺖ ﻧﺒﺎﺵ ﺧﺪاﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ و اﻣﺮﻭﺯﺕ , ﻓﺮﺩا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪا . . .

راحل

که بیاید که بیاییم... که به وقت هم آغوش با خاک صداقت ِ نجوای ِ «عهداً و عقداً و بيعتاً»هاي سحرگاهان را ضمانت کند و ... «فاخرجني من قبري» ... و بیاییم