عهد

عهدم را نشکستم...

قلمم شکسته است!!!

شاید هم قلبم!!

من هنوز هستم!

شکستن و ساختن از شرح وظایف ماست!

بی خیال...

/ 2 نظر / 4 بازدید
ایکس

سلام. چه متن قشنگی! فکر نمی کردم شما اینقدر احساسات لطیفی داشته باشین. منظورتونو از شکستن جزو شرح وظایف ماست را نفهمیدم. یعنی به شما گفتن: باید بشکنین حالا فرقی نمی کنه دل باشه غرور باشه یا کمر کسی. درست فهمیدم یا نه؟![متفکر]

مهرداد اوستا

وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم شکستی و نشکستم، بُریدی و نبریدم اگر ز خلق ملامت، و گر ز کرده ندامت کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم کی ام، شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب ز چشم ناله شکفتم، به روی شکوه دویدم مرا نصیب غم آمد، به شادی همه عالم چرا که از همه عالم، محبت تو گزیدم چو شمع خنده نکردی، مگر به روز سیاهم چو بخت جلوه نکردی، مگر ز موی سپیدم بجز وفا و عنایت، نماند در همه عالم ندامتی که نبردم، ملامتی که ندیدم نبود از تو گریزی چنین که بار غم دل ز دست شکوه گرفتم، بدوش ناله کشیدم جوانی ام به سمند شتاب می شد و از پی چو گرد در قدم او، دویدم و نرسیدم به روی بخت ز دیده، ز چهر عمر به گردون گهی چو اشک نشستم، گهی چو رنگ پریدم وفا نکردی و کردم، بسر نبردی و بردم ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم؟