تپش

درگیر توام!

باز هم تندی های تپش مرا گرفته!

نگاهم نکنی ...

به حریمان عشقت، خویشتن خویش را ...

به آتش می کشانم!

/ 3 نظر / 2 بازدید
آوا

نه خب .. حالا آتیش سوزی راه ندازین تو رو خدا ، دم چهارشنبه سوری هم هست ، سوانح سوختگی شلوغ پلوغه [خنده] کدام موجودی بدین سان برادر ما را آشفته نموده است ؟ [ابرو]

طالب

بسم الله النور در حديث قدسي است كه خدا مي فرمايد: من طلبني وجدني و من وجدني عرفني و من عرفني احبني و من احبني عشقني و من عشقني عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعليّ ديته و من عليّ ديته فانا ديته ترجمه : آن كس كه مرا طلب كند، من را مي يابد و آن كس كه مرا يافت، من را مي شناسد و آن كس كه مرا شناخت، من را دوست مي دارد و آن كس كه مرا دوست داشت، به من عشق مي ورزد و آن كس كه به من عشق ورزيد، من نيز به او عشق مي ورزم و آن كس كه من به او عشق ورزيدم، او را مي كشم و آن كس را كه من بكشم، خونبهاي او بر من واجب است و آن كس كه خونبهايش بر من واجب شد، پس خود من خونبهاي او مي باشم. درگیر بمان ...

آوا

تیکه آخر این حدیث برای من جا نیفتاد؛یعنی چی هر که را من به او عشق ورزم می کشم و این حرفا ? این چه جور عشق ورزیه ?نمی تونم قبول کنم این کلامی از جانب ارحم الراحمین باشه . راستی حریمان به چه معناست ?