|||||

گویی بر روی دیوار دلت ...

خط خطی های شمارش آمدنم را نشمردی!!!

|||| |||| ....

آمدم ...

حتی به دلت هم سر نمی زنی؟

/ 0 نظر / 6 بازدید