# دردخرد

تفاوت

زبان ها... زمان ها... زیان ها... زبانهامان زمانهایی زیان میرساند... زبانمان را مراقب باشیم! زمانمان را مراقب باشیم! زیانمان را مراقب باشیم! آیا روزی زبان ها نمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید