# دل

یک و ...

و بر عطش این آتش چونان خاکستر شدیم که ... نسوخته دلان ببینند سوختنمان را !!! --------------------------------------------------------------------------------- یکسال از خط خطی های حریمانی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید

خواهرم

خواهر جانِ برادره!!! خدا نکنه براش اتفاقی رخ بده ویا حتی ناراحت باشه... شاید ندونه که چی به سر برادرش میاد!!! ----------------------------------------------------------------  *نمی دونم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید