# دل

یک و ...

و بر عطش این آتش چونان خاکستر شدیم که ... نسوخته دلان ببینند سوختنمان را !!! --------------------------------------------------------------------------------- یکسال از خط خطی های حریمانی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید