دیر

السابقون السابقون ....

چو دیر آمدم دور شدم؟

/ 3 نظر / 5 بازدید
آوا

بله ! تجربه شود که دیگر دیر نیایین [خنده]

آوا

کم پیدایین چرا ؟

رسوا

رسول خدا فرمود: اتدرون من السابقون الی ظل الله یوم القیامه ؟: ((آیا می دانید چه کسانی پیشگامان به سوی سایه لطف پروردگار در قیامتند))؟! اصحاب عرض کردند: خدا و رسولش آگاهتر است ، فرمود: الذین اذ اعطوا الحق قبلوه ، و اذا سالوه بذلوه ، و حکموا للناس کحکمهم لانفسهم : ((آنها کسانی هستند که وقتی حق به آنها داده شود پذیرا می گردند، و هنگامی که از حق سو ال شوند آنرا در اختیار می گذارند، و درباره مردم آنگونه حکم می کنند که درباره خودشان ))!.