بی نوا

به آخر که می رسی، انگار...

هنوز اول راهی !

چند روزیست صدایم درد می کند...

/ 2 نظر / 5 بازدید
مهسا

[گل]

پس چه ترسم؟

از جمادی مُردم و نامی شدم وز نما مُردم به ‌حیوان سرزدم مُردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟ حمله دیگر بمیرم از بشر تا برآرم از ملائک بال و پر وز ملک هم بایدم جستن ز جو کل شیء هالک الا وجهه بار دیگر از ملک پران شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم پس عدم گردم عدم چو ارغنون گویدم کانا الیه راجعون هر جا تمام شدم ... دوباره شروع شدم! درد صدا ندارد اما صدا درد دارد!!!