سامان ما

سربه سامان تو دارم، ای سر و سامان ما

          حاجتی جز تو ندارم، ای همه درمان ما

بر من حاجت روا آندم که حاجت روی داد

          هست واجب شکر ایزد، برزبان و جان ما

روح افزا شد نسیم دلنواز کوی تو

          چهره غم را زدود و شادمان دوران ما

مدح روی تو همه شعر و فسانه بیش نیست

          گرنبینم روی تو، شیطان شده مهمان ما

گه به چشم ظاهر و گاهی به چشم دل تورا

          سیر دیدن می توان کرد و مزید ایمان ما

خوب رویم راه و رسم خوبی از من کم مکن

          من همی در غربت و قربت مراد خان ما

خود نویس تربت

----------------------------------------------

یا حجت ابن الحسن...

می دانم هر روز حواستان به ما هست...

ما حواس پرتیم!

/ 2 نظر / 7 بازدید
آوا

کاش بیاید .. خسته ایم .دیگر راهی برای هیچ چیز نیست .کاش بیاید .

محمدرضا

مهدی نظری به ما عنایت کن مارا به صراط خود هدایت کن مهدی! اگر از منتظرانت بودیم چون دیده ی نرگس نگرانت بودیم با این همه روسیاهی و سنگدلی ای کاش که از همسفرانت بودیم