تو

هرچه که داریم از توست...

بیا و این "من" را هم بگیر!!!

تا همه، تو باشیم!

/ 2 نظر / 5 بازدید
شعر علوی

یا من منعت المذنب من جنتک هل یوجد فی منعک لطف خفی؟ لا یدخل فی نارک الا الشقی اذ ما منعت المذنب حب علی ای کسی که گناهکار را از بهشتت منع کرده ای، آیا در این منع کردنت لطفی پنهان وجود دارد؟ غیر از انسان شقی وارد دوزخ نخواهد شد وقتی که تو گناهکار را از دوست داشتن علی (علیه السلام) منع نکرده ای!

بانوی آرام

کاش عبد بشیم ... موجودی که « من » ندارد.