استغفار

پناهم!

لذتِ بی یاد تو، سزاوار استغفار است!

پناه بر تو از این لذّتگاه پر فریب!

لَکَ العُتبی حتی تَرضی!

/ 1 نظر / 2 بازدید
مخلوق

اسالک یا الله، ان لا تشوه خلقى بالنار از تو مى خواهیم اى خدا! که خلقتم را با آتش، زشت نسازى.